EKSTRA UTSTYR

Tilgjengelig med én eller flere knapper for å aktivere ulike funksjoner, dør kontroller og lys. For din veske eller bukselomme, til sigarettenner, solskjermen, eller for veggen.

ekstra_1.1.1

BE BHS 121
UNIVERSAL 2-KANALS
HÅNDSENDER

ekstra_3
BE BDS 140
MIKRO 3-KANALS
HÅNDSENDER

ekstra_2
BE BDS 150
UNIVERSAL 4-KANALS
HÅNDSENDER

Åpen-lukket indikator

ekstra_1

WS-SET
FESTE TIL SOLSKJERM
OG VEGG

For 4-kanals håndsendere

ekstra_7
BE BHS 153
MINI 5-KANALS HÅNDSENDER
M/NØKKEL ANHENG

ekstra_8
BE BHS 221
HÅNDSENDER FOR
SIGARETT TENNER

ekstra_5
BE FFL 12
FINGERTRYKK SKANNER
For opptil 12 brukere

icon_trykknapp
BE BHS 421
INNVENDIG 2-KANALS
TRYKKNAPP

ekstra_9
BE BHS 591
KODETASTATUR

KABELBASERTE ENHETER:

ekstra_12
BE DT 10
INNVENDIG 1-KANALS
TRYKKNAPP

ekstra_10
BE FFL 1
TOLEDER
FINGERTRYKK SKANNER

ekstra_6.1
BE SLU 23/24
NØKKELSTRØMBRYTER
HÅNDSENDER

ekstra_6
BE SLU 23/24
NØKKELSTRØMBRYTER
Innfellbar
ekstra_11

BE TTR1 TS
MAGNETBRIKKE

apen_lukket_indikator
ELM – SET
ÅPEN/LUKKET
INDIKATOR

LYSKONSEPT:

LED
LED T24
LED-LYS
ekstra_16
LED BAP – LED BUP
LED-BELYSNING
AP OG UP

ekstra_14
BE TL 40
VARSEL LYS
RØD

ekstra_13
BE TL 40 RD
TRAFIKK LYS
EKSTRA:
ekstra_20
BE-N
NØDUTLØSER
ekstra_4
BE EWLS AP4
FOTOCELLE
ekstra_18
BE BDE 324
UNIVERSAL MOTTAKER
ekstra_19
BE 436 263
KOBLINGSETT FOR
DØR I PORT